Bestyrelsens medlemmer

IGAS’ bestyrelse består af:

Per Axel Clausen, NFA  (formand )

Jacob Mønster, FORCE Technology  (kasserer)

Jacob Klenø Nøjgaard, NFA

David Balslev-Harder, DFM

Thomas Rosenørn, Epic Air Tech