IGAS afholder temamøder om gasanalyse og luftforureningsmålinger. Temamøderne er åbne for alle og kræver ikke medlemsskab.

Medlemmer af IGAS modtager pr. e-mail besked om temamøder og information om relevante aktiviteter på området.

Formål

IGAS har til formål at skabe et grundlag for en tværgående diskussion imellem brugere, producenter og forskere, der arbejder med området gasanalyse.
At formidle en kontakt på tværs af faggrupper, som hver for sig arbejder “i dybden” på de enkelte delområder udeluft, arbejdsmiljø, indeklima, emissioner og procesgas.

På dette grundlag er der mulighed for at stimulere tværgående samarbejde og opnå en spin-off effekt mellem områderne.