Emissioner af lattergas og metan: Fremtidens vigtigste klimagasser?

Mødet blev aflyst i efteråret 2021 pga. Corona, men nu skulle vi gerne kunne mødes!

Tid:        Onsdag, den 29. juni 2022 kl. 13:00 – 16:30

Sted:      Auditoriet, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Lersø Parkallé 105, København Ø

Program:  Klik her

Med klimaloven er Danmark forpligtet til at have reduceret sine udledninger af drivhusgasser med 70% i 2030 (i fht. 1990) og være CO2 neutral i 2050. Omstillingen er allerede godt i gang med stigende andel vedvarende energi, som erstatter de mest direkte CO2-udledninger fra kul, olie og gas. Der er derfor en stigende opmærksomhed på andre klimagasser end CO2: Metan, lattergas, CFC’er osv. Vi har inviteret en række foredragsholdere og forskere til at fortælle om den nyeste viden om problemstillingen, og til at vurdere mulighederne for at nå en tilstrækkelig reduktion i forhold til de nationale danske mål, også inden for udvalgte sektorer hvor der forventes en særlig indsats.

Mødet arrangeres i samarbejde med Innovationsnetværket CLEAN. Vel mødt til et spændende møde!