Kvantificering af Diffuse Emissioner fra CCUS

Tid:    Torsdag, den 5. oktober 2023 kl. 13:30 – 17:00

Sted:     FORCE Technology, Adresse: Park Allé 345, 2605 Brøndby

Program: Klik her

iGAS afholder møde om Kvantificering af Diffuse Emissioner fra CCUS. På temamødet får du en bedre forståelse af teknologier til CO2-fangst, håndtering af diffuse emissioner samt overvågningsmetoder og implementering ved affalds- og biogasanlæg.

Mødet arrangeres i samarbejde med FORCE Technology og miljønetværket CLEAN.

Vel mødt til et spændende møde!