Efterårets temamøde afholdes som WEBINAR:

Effekter af Covid pandemien på det atmosfæriske miljø

Tid:        Torsdag den 20. maj 2021 kl. 13:00 – 15:30

Link til webinaret vil blive sendt til de tilmeldte pr. e-mail

Program:  Klik her

Tilmelding:   Via mail til Karsten Fuglsang (email: se program), eller via IDA’s mødetilmelding.

Pandemien forårsaget af coronavirus SARS-CoV-2 har ført til nedlukninger over store dele af verden: Første gang i foråret 2020 og senere under anden bølge i efteråret 2020. Nedlukningerne har påvirket vores arbejdsliv og fritid. En stor del af arbejdsstyrken arbejder hjemme, hvilket påvirker den private og offentlige transport. Regeringen fraråder ydermere unødvendige rejser til udlandet, hvilket påvirker især flyindustrien. Lukning af forretninger og butikker påvirker ydermere energiforbruget, og følgevirkninger af nedlukningen medfører generelt en dalende aktivitet i samfundet. Samlet betyder det, at udledningen af forurenende stoffer mindskes, herunder drivhusgasser. Et studie i Nature Communications fra 2020 beregnede en nedgang i de globale CO2-udledninger på knap 9%. Nationalt Center for Miljø og Energi – Aarhus Universitet er netop fremkommet med et notat, der ligeledes viser nedgang i kvælstofoxider og partikler i atmosfæren under den danske nedlukning. I dette webinar vil vi se på effekten af nedlukningerne på det atmosfæriske miljø i Danmark og globalt gennem en række foredrag af førende specialister. Vi vil også skue fremad og diskutere om de midlertidige effekter vil vare ved.

Mødet arrangeres i samarbejde med IDA Kemi. Vel mødt til et spændende møde!