Efterårets temamøde afholdes som “fysisk møde”:

Emissioner af lattergas og metan: Fremtidens vigtigste klimagasser?

Tid:        Tirsdag den 30. november 2021, kl. 13:00 – 16:15

Sted: Auditoriet, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø

Program:  Klik her

Tilmelding:   Via mail til Karsten Fuglsang (email: se program)

Med klimaloven fra sidste år er Danmark forpligtet til at have reduceret sine udledninger af drivhusgasser med 70% i 2030 (i fht. 1990) og være CO2 neutral i 2050. Omstillingen er allerede godt i gang med stigende andel vedvarende energi, som erstatter de mest direkte CO2-udledninger fra kul, olie og gas. Der er derfor en stigende opmærksomhed på andre klimagasser end CO2: metan, lattergas, CFC’er osv. Vi har inviteret en række foredragsholdere og forskere til at fortælle om den nyeste viden om problemstillingen, og til at vurdere om mulighederne for at nå en tilstrækkelig reduktion i forhold til de nationale danske mål, også inden for udvalgte sektorer hvor der forventes en særlig indsats.

Mødet arrangeres i samarbejde med Innovationsnetværket CLEAN. Vel mødt til et spændende møde!