NB! Pga. skærpede Covid-19 restriktioner kan vi desværre ikke  gennemføre temadagen som fysisk møde på NFA. Vi har derfor valgt at udskyde mødet til foråret. 

Emissioner af lattergas og metan: Fremtidens vigtigste klimagasser?

Tid:        Foråret 2022 (dato vil blive meldt ud i starten af 2022)

Med klimaloven fra sidste år er Danmark forpligtet til at have reduceret sine udledninger af drivhusgasser med 70% i 2030 (i fht. 1990) og være CO2 neutral i 2050. Omstillingen er allerede godt i gang med stigende andel vedvarende energi, som erstatter de mest direkte CO2-udledninger fra kul, olie og gas. Der er derfor en stigende opmærksomhed på andre klimagasser end CO2: metan, lattergas, CFC’er osv. Vi har inviteret en række foredragsholdere og forskere til at fortælle om den nyeste viden om problemstillingen, og til at vurdere om mulighederne for at nå en tilstrækkelig reduktion i forhold til de nationale danske mål, også inden for udvalgte sektorer hvor der forventes en særlig indsats.

Mødet arrangeres i samarbejde med Innovationsnetværket CLEAN. Vel mødt til et spændende møde!